"Riktlinjer pekar inte ut specifika läkemedel"

Publicerad:
Debattreplik av Thomas Lindén publicerad i Svenska Dagbladet den 1 september 2022.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet kritiseras Socialstyrelsens arbete med de nationella riktlinjerna för vård vid multipel skleros (ms) och Parkinsons sjukdom. Artikelförfattarna uppmanar Socialstyrelsen att ompröva sin utformning av en läkemedelsrekommendation i de kommande riktlinjerna och menar att myndigheten i första hand vill gynna den globala läkemedelsindustrin. Artikeln innehåller dock flera felaktigheter som Socialstyrelsen gärna vill reda ut.

Socialstyrelsen tar fram nationella riktlinjer för en god vård och omsorg i Sverige. Riktlinjerna ska ge vägledning för beslut i lednings- och styrningsfrågor och innehåller rekommendationer på gruppnivå. Syftet är att höja kvalitet och effektivitet i hälso- och sjukvården genom att den bästa behandlingen används för rätt patientgrupp. Riktlinjerna tas fram med hjälp av framträdande experter inom respektive område och i arbetet deltar alltid en eller flera patientföreträdare.

Den fråga som artikelförfattarna riktar in sig på handlar om behandling med så kallade antiCD20-antikroppsläkemedel. Det är en viktig behandling av skovvis förlöpande ms och i den pågående uppdateringen av riktlinjerna kommer Socialstyrelsen att ha med en rekommendation om denna typ av behandling.

Liksom i andra riktlinjer kommer rekommendationen att vara på substansnivå, vilket innebär att den inte pekar ut specifika läkemedel från namngivna tillverkare. Det innebär att vården, inom ramen för den fria förskrivningsrätten, kan välja vilket antiCD20-antikroppsläkemedel som sedan används för den enskilda patienten. Påståendet att riktlinjen kommer att tvinga fram en ökad användning av mindre kostnadseffektiva läkemedel är därför felaktig. Utifrån detta är också påståendet att vården ska strunta i rekommendationen ologisk.

Att Socialstyrelsens rekommendation inte pekar ut Rituximab, eller något annat specifikt fabrikat antiCD20-antikroppsläkmedel, har goda skäl. Nationella riktlinjer är en vägledning till bästa behandling och inte ett inlägg i frågan om generisk förskrivning. När det gäller just Rituximab, som inte är godkänt för behandling av skovvis förlöpande ms, står vidare läkemedlet för den absoluta merparten av förskrivningen. Enligt Socialstyrelsen är det därför inte nödvändigt och motiverat att göra avsteg från de allmänna principerna för rekommendation av läkemedel.

Sammanfattningsvis ärSocialstyrelsens beskrivning av verkligheten att den kommande rekommendationen om anti-CD20-antikroppsläkemedel inte på något vis förhindrar användningen av Rituximab vid skovvis förlöpande ms.

Thomas Lindén, avdelningschef på avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen.

Läs debattrepliken i Svenska Dagbladet