RSS

Pressmeddelanden och nyheter

Verksamhetsområden
Press
Årtal

  Alltför få placerade barn och unga får en hälsoundersökning

  Nyhet

  När barn och unga placeras utanför det egna hemmet ska de som regel erbjudas en hälsoundersökning. Trots det är det bara en tredjedel av alla som placeras som får en undersökning av den fysiska och psykiska hälsan. Och endast 15 procent får en undersökning av munhälsan. Det visar en ny nationell kartläggning från Socialstyrelsen.

  Hemlösheten fortsatt kvar på hög nivå

  Nyhet

  Antalet personer som sover under bar himmel, i trappuppgångar eller befinner sig i annan typ av akut eller tillfällig hemlöshet, minskar något i Socialstyrelsens senaste kartläggning som presenteras idag. Samtidigt bor drygt 1 800 barn med sina föräldrar i akuta eller tillfälliga boenden.

  Allvarliga brister i samhällets skyddsnät visar dödsfallsutredningarna

  Nyhet

  Socialstyrelsen har utrett 60 ärenden där barn och vuxna utsatts för exempelvis mord, dråp eller försök till mord. De flesta av brottsoffren och gärningspersonerna hade haft många kontakter med olika samhällsaktörer, som exempelvis hälso- och sjukvård, socialtjänst och polis, året före brottet. "I många fall var kontakterna omfattande och ofta var flera samhällsaktörer inblandade parallellt. Trots det fick barn och vuxna inte det stöd de behövde. Det måste vi ändra på", säger Moa Mannheimer utredare på Socialstyrelsen.

  Största antalet organdonatorer någonsin

  Nyhet

  År 2023 blev 258 avlidna personer organdonatorer. Det är den högsta siffran som hittills noterats sedan den gemensamma statistiken för de skandinaviska länderna, Scandiatransplant, började redovisas. Året dessförinnan var det 206 avlidna personer som blev organdonatorer, den nya noteringen innebär alltså en ökning med drygt 25 procent, jämfört med året före.

  Malignt melanom ökar mest bland äldre

  Nyhet

  Under de senaste två decennierna har hudcancerformen malignt melanom mer än fördubblats – och störst är ökningen hos äldre personer. Malignt melanom står för omkring 85 procent av dödsfallen i hudcancer. Samtidigt fortsätter också antalet personer i befolkningen som lever efter en cancerdiagnos att öka.

  Så kan vården före, under och efter förlossning bli bättre

  Nyhet

  Det finns flera förbättringsområden i förlossningsvården. Hälso- och sjukvården behöver bli bättre på att tidigt följa upp dem som fött barn och ge mer stöd till utsatta grupper. Gravida och nyförlösta behöver veta vart de ska vända sig vid problem, och vården behöver bli mer jämlik över landet. Det står i fokus när Socialstyrelsen presenterar ett samlat stöd, med nationella riktlinjer.

  Tidig diagnos förbättrar vården för benskörhet

  Nyhet

  Personer som råkar ut för en benskörhetsfraktur behöver så tidigt som möjligt få en diagnos för att kunna få rätt behandling. Men enligt en ny rapport från Socialstyrelsen råder fortsatt stora skillnader när det gäller hur lång tid det kan ta innan en diagnos kan ställas.

  Färre barn föddes under 2022 – av äldre mödrar med högre BMI

  Nyhet

  Under 2022 minskade antalet födda barn med cirka 8 procent, samtidigt som mödrarna blev äldre och hade högre BMI. Några andra förändringar är att andelen kejsarsnitt ökade och att allt fler förlossningar sattes igång. Detta enligt ny statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn, som också visar att andelen dödfödda barn ligger lägre de senaste åren än tidigare.

  Socialstyrelsen: Onödig och skadlig vård behöver fasas ut

  Nyhet

  Trots skarpa rekommendationer om att viss vård inte bör ges fortsätter vårdgivare att använda flera av åtgärderna. Och detta trots att de inte gör någon nytta och till och med kan vara skadliga för patienterna. Det konstaterar Socialstyrelsen i en ny utvärdering av följsamheten till rekommendationerna i de nationella riktlinjerna.