Antalet organdonatorer det högsta som noterats

Publicerad:
Hittills i år har 156 avlidna personer kunnat rädda livet på andra svårt sjuka personer genom att donera sina organ – vilket är det högsta hittills för perioden januari till september. Men behovet av organ och vävnader är fortsatt betydligt större än tillgången. För trettonde året i följd uppmärksammar Socialstyrelsen därför frågan om organ- och vävnadsdonation i en kampanj för att få fler att ta ställning i donationsregistret.

Idag inleds på Socialstyrelsens initiativ den årliga Donationsveckan och i samband med det presenteras några nyheter som kan bidra till att fler väljer att anmäla sig och visa sin vilja i donationsregistret.

Anmälan till donationsregistret även på Vårdguiden 1177

Från och med den här veckan finns ytterligare en möjlighet att anmäla sig till donationsregistret förutom på Socialstyrelsens webbplats, nämligen via 1177.se där man loggar in med e-legitimation och registrerar sin donationsvilja under ”övriga tjänster”.

– Vi vet att många människor är mer benägna att ta ställning till donation när de befinner sig i vårdnära miljöer. Därför har vi i samarbete med 1177 utvecklat den här möjligheten att anmäla sig direkt även via deras webbplats, säger Anna Aldehag.

Möjlighet att följa utvecklingen av anmälningar i realtid

Ytterligare en nyhet är att det nu finns en digital räknare på Socialstyrelsens webbplats som i realtid visar hur många personer som anmält sig till registret.

– I den digitala räknaren får man en daglig överblick över hur många som anmält sig samt visualiseringar av anmälningar över tid och även statistik för respektive län, säger Anna Aldehag, enhetschef för Nationellt Donationscentrum på Socialstyrelsen.

Nationellt Donationscentrum har som en av sina huvudsakliga uppgifter att få fler att göra sin inställning till donation känd genom att anmäla sig till donationsregistret. Detta för att öka förutsättningarna för fler organ- och vävnadsdonationer så att fler ska kunna få en ökad livskvalitet och att fler liv ska kunna räddas.

Förhoppning om att fler liv ska kunna räddas

I Sverige är det brist på organ och vävnader men så skulle det inte behöva vara. En enda organdonator kan nämligen bidra till att rädda livet på upp till åtta människor. Hittills i år har fler personer än tidigare blivit organdonatorer och förhoppningen är att det, när året summeras, ska kunna bli det högsta antalet som noterats. Men fortsatt är alltså behovet av organ och vävnader betydligt större än tillgången.

Patienter som är möjliga organdonatorer uppmärksammas inom intensivvården i de fall dennes liv inte längre går att rädda. Men enligt Socialstyrelsen skulle vården kunna bli ännu bättre på att ta kontakt med en transplantationskoordinator så att en donation ska kunna göras möjlig efter döden.

– Vår ambition är att betydligt fler donationer ska möjliggöras för att kunna rädda fler liv. Donation ska vara en naturlig del av hälso- och sjukvården i livets slutskede, men där är vi inte än, säger Anna Aldehag.

Viktigt att även berätta även för närstående

Genom att registrera sig i donationsregistret säkerställer man att vården får kännedom om ens inställning, ifall frågan om donation efter döden skulle bli aktuell. När ett liv inte längre går att rädda och vårdpersonalen ser att patienten är en möjlig donator är det till donationsregistret behörig sjukvårdspersonal först vänder sig för att ta reda på patientens donationsvilja. 

– Utöver att registrera sig i Socialstyrelsens donationsregister är det också viktigt att man berättar för sina närstående hur man vill ha det, säger Anna Aldehag.

Antal avlidna organdonatorer per år:

2022 (1 jan-30 sep) 156

2021 (1 jan-30 sep): 137

2020 (1 jan– 30 sep): 141

2019 (1 jan– 30 sep: 129

Stort behov av organ

Hjärta: 30
Lever: 72
Lungor: 32
Bukspottskörtel: 28
Njure: 604
Cellöar: 7

Totalt behov av organ enligt väntelistor 1 oktober 2022: 773

Anmälan via 1177.se

Gå in på 1177.se och logga in med bank-id och välj Övriga tjänster längst nere till höger. Överst bland de tjänsterna finns "Anmälan Donationsregistret".

Kontakt

Anna Aldehag, enhetschef
Telefon: 075-247 37 50