Färre fick ekonomiskt bistånd förra året

Publicerad:
För femte året i följd minskade antalet hushåll i Sverige som får ekonomiskt bistånd. Drygt 198 000 hushåll erhöll ekonomiskt stöd förra året vilket är det lägsta antal som noterats sedan 2011. Den totala summan som betalades ut under 2020, närmare 12 miljarder kronor, ökade något jämfört med föregående år vilket delvis förklaras av att fler hushåll fick stöd under längre tid.

Drygt 198 000 hushåll i Sverige fick ekonomiskt bistånd under 2020 vilket motsvarar 4,2 procent av landets samtliga hushåll, en liten minskning jämfört med föregående år. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen. Den nedåtgående trenden påbörjades 2015 och fortsatte alltså även förra året.

Även när det gäller det totala antalet biståndsmottagare kunde en minskning noteras. Sammanlagt var det drygt 374 000 personer som erhöll ekonomiskt bistånd 2020, en minskning med omkring 40 000 personer sedan den senaste högsta noteringen 2015. Av de som var berättigade stöd var 130 000 barn, 129 000 män och 115 000 kvinnor. Antalet barn i biståndshushåll minskade med strax över 2 procent jämfört med föregående år. Dock ökade antalet barn i hushåll som fick bistånd under längre tid, mer än 10 månader. Över tid har den nivån legat relativt konstant under den senaste 10-årsperioden.

Stora regionala variationer

Fördelningen av biståndet är ojämn över landet och stora regionala skillnader kan noteras. I Södermanland fick lite drygt 6 procent av invånarna ekonomiskt bistånd 2020, vilket är högst i landet. I region Stockholm var det däremot bara till 2,2 procent av invånarna som ekonomiskt bistånd betalades ut - lägst i landet. I riket totalt var det 3,6 procent av befolkningen som erhöll ekonomiskt bistånd.

Men hur stor andel av invånarna som får ekonomiskt bistånd varierar alltså kraftigt över landet. I kommuner som Filipstad, Vingåker och Hällefors var det runt en av tio som fick ekonomiskt bistånd, medan det i Täby, Danderyd och Solna endast var en av 100.

Ålder och bostadsort spelar stor betydelse för hur behovet av ekonomiskt bistånd ser ut. Den vanligast förekommande åldersgruppen var 30-39-åringar som utgjorde en femtedel av alla bidragstagare. Det vanligaste biståndshushållet utgörs av män utan barn. Om man däremot tar hänsyn till hushållstyp totalt i befolkningen, så är det vanligast med ekonomiskt bistånd bland ensamstående kvinnor med barn. När det gäller de som får långvarigt bistånd i 10 månader eller mer är ensamstående män överrepresenterade, både bland inrikes- och utrikesfödda.

Fakta

  • År 2020 fick ca 198 000 hushåll ekonomiskt bistånd någon gång under året. 
  • År 2020 betalades drygt 11,9 miljarder kronor ut till hushåll.
  • Antalet biståndsmottagare under 2020 var nära 374 000, varav omkring 115 000 av dessa var kvinnor, 129 000 män och 130 000 barn.
  • Av de vuxna biståndsmottagarna var ungefär en femtedel i åldern 30–39 år.
  • Statistik om utvecklingen av ekonomiskt bistånd i spåren av covid-19 

Kontakt

Heval Beydogan, statistikfrågor
Telefon: 075-247 31 56

Kontakt

Daniel Svensson, statistikfrågor
Telefon: 075-247 35 11

Kontakt

Samira Aqil, sakkunnig
Telefon: 075-247 34 92