Färre har besökt tandvården under pandemin

Publicerad:
Tandvården har påverkats kraftigt under pandemin. Även om en återhämtning skett efter sommaren har totalt sett färre besökt tandvården. Minskningen gäller främst äldre men skillnader syns även sett till kön, inkomst och mellan regioner. Enligt en ny analysrapport från Socialstyrelsen finns en risk för uppdämda vårdbehov inom tandvården, särskilt för äldre och de med sämre tandhälsa.

Under pandemins början minskade antalet besökare inom tandvården kraftigt i alla åldersgrupper. Främst sjönk antalet besökare bland dem 70 år och äldre - med cirka 75 procent. Enligt Socialstyrelsens nya analysrapport, som bygger på statistik från vecka 2 till 37 i år, är det framförallt regelbundna undersökningar som minskat.

Efter sommaren och semestern har det totala antalet besökare ökat igen.

- Men antalet besökare ligger fortfarande något under normalnivåer. I vecka 37 låg till exempel besöksnivån bland de 70 år och äldre på 84 procent av 2019 års nivå, säger Álfheidur Ástvaldsdóttir, odontologiskt sakkunnig vid Socialstyrelsen.

Skillnad i vilka som besökt tandvård

Det finns också skillnader i vilka som sökt tandvård under perioden. Exempelvis minskade antalet kvinnor som besökte tandvården något mer än antalet män i början på pandemin. Inkomst och utbildningsnivå har också spelat roll enligt analysen.

- Till exempel har personer 70 år och äldre med förgymnasial utbildning minskat sina besök mer än de i samma ålder med annan utbildningsbakgrund. Vi ser också att bland de med lägre inkomst har regelbundna undersökningar minskat mer än bland de med högre inkomst. Även det syns tydligast bland äldre, säger Álfheidur Ástvaldsdóttir. 

Analysen visar att de personer som besökt tandvården under pandemin generellt hade en bättre tandhälsa än besökarna i samma period föregående år.

- Detta kan bero på att personer med sämre tandhälsa i en del fall även har en sämre allmän hälsa, vilket i sin tur kan ha bidragit till att man avstått besök.

Skillnader mellan regionerna

Det finns också regionala skillnader när det gäller antalet regelbundna undersökningar om man jämför vecka 2-37 2020 med samma period 2019. I privattandvården låg antalet regelbundna undersökningar i regionerna under 2020 på mellan 68 procent och 89 procent av 2019 års nivå. I folktandvården är de regionala skillnaderna ännu tydligare, i exempelvis Östergötland har man 2020 utfört 39 procent av det antal undersökningar som utfördes år 2019, och Dalarna 41 procent, medan det i Södermanland och Örebro utförts fler regelbundna undersökningar än 2019.

- Det är oklart vad de regionala skillnaderna beror på. I en tidigare analys som kom i juni konstaterade vi att det bland annat kunde bero på de omfattande nedstängningar som gjorts inom främst folktandvården, säger Álfheidur Ástvaldsdóttir.

Totalt visar analysen att betydligt färre regelbundna undersökningar utförts under 2020 än 2019, både inom folktandvård och inom privattandvård.

- Resultaten tyder sammanlagt på att det kan finnas en risk för uppdämda vårdbehov i vissa regioner och i vissa patientgrupper, som exempelvis äldre, de med sämre socioekonomiska förutsättningar och de med sämre tandhälsa. Detta är något vi kommer att fortsätta att följa framöver, säger enhetschef Elisabeth Wärnberg Gerdin.

Effekter av covid-19 på besök i tandvården
Effekter av covid-19 på besök i tandvården – del 2Artikelnummer: 2020-11-6978|Publicerad: 2020-11-03

Kontakt

Álfheidur Ástvaldsdóttir

Kontakt

Elisabeth Wärnberg Gerdin
Telefon: 075-247 31 35