Fördubblat statsbidrag för merkostnader till kommuner och regioner i första ansökningsomgången

Publicerad:
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag till regioner och kommuner för merkostnader som uppstått under pandemin. De 305 som ansökte i första omgången får 10 miljarder kronor att dela på sedan regeringen skjutit till mer pengar i höständringsbudgeten.

Det finns två tillfällen att ansöka om statsbidrag under 2020. Den första omgången gick ut den 31 augusti och totalt ansökte 305 av 310 kommuner och regioner om sammanlagt 11,2 miljarder kronor. Inledningsvis hade Socialstyrelsen 5 miljarder kronor att fördela i den första omgången, men sedan regeringen föreslagit ytterligare 5 miljarder kronor i höständringsbudgeten för 2020 uppgår summan till 10 miljarder kronor. Samtliga som har ansökt kommer få en lika stor andel utifrån deras respektive godkända belopp.

– Eftersom det ansökta beloppet är drygt 11,2 miljarder kommer ingen region eller kommun få det belopp som de har ansökt om, men i och med att det blir dubbelt så mycket att fördela i den första omgången kommer de som ansökt att få en betydligt större andel än de tidigare kunnat räkna med, säger Niklas Eneroth, enhetschef på Socialstyrelsen.

Just nu består arbetet till stor del av att begära in kompletteringar och bedöma de ansökningar som kommit in i första ansökningsomgången.

– Målet är att fatta beslut i slutet av november, efter riksdagens beslut om höständringsbudgeten den 25 november, och betala ut pengarna i början av december, säger Niklas Eneroth.

Bägge ansökningstillfällena avser merkostnader som uppkommit mellan den 1 februari och den 30 november 2020. Det kan handla om allt från merkostnader för extrapersonal till skyndsamma transporter. I den andra omgången, som avslutas den 30 november, går det att ansöka om merkostnader som man räknar med ska uppkomma till och med den sista ansökningsdagen.

– Det betyder att kommunerna och regionerna kan börja ansöka om medlen redan innan den 30 november, säger Niklas Eneroth.

Det är ännu oklart hur mycket pengar Socialstyrelsen får av regeringen att fördela vid den andra ansökningsomgången. Myndigheten bedömer dock att utbetalningar kommer att ske någon gång under första kvartalet 2021.

Läs mer om statsbidrag

Kontakt

Niklas Eneroth, enhetschef
Telefon: 075-247 31 46