Gemensamma ansträngningar ska korta vårdköer

Publicerad:
Långa väntetider har varit ett problem för svensk hälso- och sjukvård sedan lång tid tillbaka och pandemin har ytterligare förstärkt detta. I veckan inledde Socialstyrelsen dialog med den första av Sveriges 21 regioner. Tanken är att stödet ska leda till bättre tillgänglighet och kortare vårdköer på sikt och därmed en mer jämlik vård över landet. "Målet är att patienter ska få vård i tid", säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

Det enskilt största problemet för Sveriges hälso- och sjukvård är de långa vårdköerna. I veckan genomfördes den första årliga dialogen i en serie där Socialstyrelsen ska träffa landets samtliga 21 regioner.

- Syftet med dialogerna är att stödja och tillsammans med regionerna skapa förutsättningar för att följa upp, utveckla och bidra till lärande samt stimulera till förbättringar i tillgängligheten i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen kan stödja genom att sprida lärande exempel, ta fram stöd i enlighet med regionernas behov kring till exempel arbetssätt, metoder och kunskap som behövs i just den regionen. Tillsammans ska vi stärka förutsättningarna för att alla patienter ska få vård i tid, säger Olivia Wigzell.

Robust och tillgänglig sjukvård

Dialogmötena för våren 2023 utgår från Socialstyrelsens uppföljning av regionernas redovisningar inklusive handlingsplaner för överenskommelsen om ökad tillgänglighet 2022 som upprättats mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner, SKR.

- För att vi i Sverige ska ha en robust och tillgänglig sjukvård behöver regionerna stödja varandra i utvecklingen, lära av varandra och ha ett nära samarbete. Det är ett behov som också finns när vi nu tillsammans stärker vår beredskap vid fredstida kriser eller krig, säger Olivia Wigzell.

Socialstyrelsen har slutit avtal med 15 experter som kan användas för att bistå myndighetens representanter under dialogmötena som kommer att genomföras årligen. Experterna finns inom områden som produktions- och kapacitetsplanering, väntetidsarbete, regional organisation, styrning- och ledningsfrågor samt kliniskt verksamma representanter med erfarenhet av till exempel arbete i nationellt programområde. 

Fakta

Fyra av tio patienter har väntat på operation eller annan åtgärd längre än vårdgarantins 90 dagar, enligt SKR:s januarisiffror.

Kontakt

Presstjänsten
Telefon: 075-247 30 05