Inget hinder att använda maskerna från Socialstyrelsen

Publicerad:
Med anledning av medieuppgifter i början av veckan som kunde tolkas som att Socialstyrelsen spridit ”riskabla” andningsmasker uppstod oro i landets regioner. Socialstyrelsen beslutade därför som en extra försiktighetsåtgärd att rekommendera regionerna att bromsa användningen tills fakta kunnat kontrolleras.

Maskerna som Socialstyrelsen levererat till regionerna är godkända av det statliga certifierade testinstitutet RISE och har erhållit tillfällig CE-märkning av Arbetsmiljöverket. Efter en förnyad kontakt med RISE i veckan bekräftades det tidigare testresultatet, liksom att testerna är korrekt utförda.

Socialstyrelsen bedömer mot bakgrund av detta att det inte finns skäl för att inte använda dessa masker. Regionerna har idag informerats om att den tillfälliga rekommendationen att inte använda maskerna nu hävs.

Kontakt

Erik Magnusson, inköpschef Socialstyrelsens särskilda organisation
Telefon: 075-247 33 44