Kraftig minskning av skadade i trafikolyckor de senaste 20 åren

Publicerad:
Förra året var 145 000 personer inskrivna på sjukhus på grund av olika skadehändelser. Precis som tidigare år är fallolyckor den främsta orsaken till att man vårdats i slutenvård, det vill säga varit inskriven på sjukhus. "I vår statistik ser vi även att antalet personer som vårdats på sjukhus efter en vägtrafikolycka har minskat med ungefär 5 000 personer sedan början av 2000-talet", säger Pernilla Fagerström, utredare på Socialstyrelsen.

Idag presenterar Socialstyrelsen statistik över hur många personer som vårdats på sjukhus till följd av skador och förgiftningar under 2022.

  • Av de 145 000 personer som var inskrivna på sjukhus på grund av skadehändelser vårdades cirka 95 000 personer till följd av olycksfall.
  • Precis som tidigare år är fallolyckor den i särklass vanligaste skadeorsaken till att man är inlagd på sjukhus. Fallolyckor utgör 75 procent av olycksfallen, vilket motsvarar drygt 71 000 personer. Fallolyckor drabbar framförallt äldre och förra året var 76 procent av de personer som vårdats på sjukhus på grund av en fallolycka 65 år eller äldre.
  • Under förra året vårdades cirka 7 100 personer på sjukhus till följd av en vägtrafikolycka. Det är det lägsta antalet på över 20 år. Sedan början av 2000-talet har antalet personer som var inlagda på sjukhus till följd av vägtrafikolyckor minskat med ungefär 5 000 personer. En stor del av minskningen handlar om att det idag är färre som vårdas till följd av olyckor med personbil.
  • Förra året var drygt 1 000 män och cirka 300 kvinnor inskrivna på sjukhus till följd av våld (övergrepp av annan person), vilket är den lägsta siffran sedan 2001. Även om det sedan början av 2000-talet skett en kraftig minskning i antal vårdade till följd av våld har antalet vårdade efter övergrepp med skjutvapen ökat. Fem procent av de som vårdades på sjukhus till följd av våld under 2022 vårdades för skjutvapenvåld.

 

Tabeller - Statistik om skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2022

Kontakt

Pernilla Fagerström, utredare