Ny statistik om äldre med covid-19 som vårdats på sjukhus

Publicerad:
Socialstyrelsen publicerar i dag ett faktablad med ny statistik om sjukhusinläggningar bland äldre på särskilt boende och med hemtjänst som avlidit i covid-19.

Faktabladet omfattar de 4 128 personer på särskilt boende och med hemtjänst som avlidit i covid-19 fram till och med den 12 augusti, och andelen av dem som vårdats på sjukhus någon gång under de två sista veckorna i livet. Statistiken är uppdelad på boendeform, ålder, kön, län samt över tid.

– Statistiken visar att det finns stora skillnader i andelen äldre personer som vårdats på sjukhus innan dödsfallet. Utifrån våra nationella register kan vi bland annat se att andelen sjukhusvårdade var högre i de yngre åldersgrupperna än i de äldre, säger Henrik Lysell, enhetschef på Socialstyrelsen.

För att kunna dra vidare slutsatser om vad skillnaderna beror på behövs fler underlag, exempelvis journalgranskningar och forskning.

– Det är därför mycket positivt att regioner själva analyserar sin statistik, säger Henrik Lysell.

Kontakt

Presstjänsten
Telefon: 075-247 30 05