Ökad dödlighet bland vårdade för covid-19 under andra vågen

Publicerad:
Under pandemins första våg minskade dödligheten efterhand för alla som var inlagda med covid-19 på sjukhus. Därefter ökade dödligheten igen mot slutet av förra året. Det visar en ny studie av Socialstyrelsen och forskare vid Karolinska institutet och Linköpings universitet.

I studien undersöks andelen avlidna bland de som vårdats på sjukhus för covid-19 mellan 1 mars och 31 december 2020. Resultatet är att dödligheten var som högst under våren för att sedan minska under sommaren och hösten. I mars avled 25 procent av covid-19-patienterna inom 60 dagar efter inskrivning på sjukhus. Sedan sjönk andelen till omkring 10 procent juli–september. Men i slutet av förra året ökade återigen dödligheten till cirka 20 procent. Ökningen kvarstår i alla åldersgrupper även när man tagit hänsyn till bland annat kön, samsjuklighet, socioekonomi och födelseland.

– Vi kan inte säkert säga varför dödligheten bland sjukhusvårdade för covid-19 ökade i slutet av förra året. Den här typen av studie kan inte svara på det. Det är angeläget med mer forskning, bland annat om vilken betydelse belastningen på sjukvården kan ha. Socialstyrelsen kommer att fortsätta att följa detta, säger Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Studien är ännu inte publicerad i någon vetenskaplig tidskrift men finns att läsa som preprint på medrxiv.org.

Kontakt

Thomas Lindén (nås via presstjänsten))
Telefon: 075-247 30 05