Ökning av läkemedels- och narkotikarelaterade dödsfall förra året

Publicerad:
Under 2022 dog 860 personer av läkemedels- och narkotikaförgiftningar – elva procent fler jämfört med året innan och en uppgång efter några års nedgång. Främst var det suicid bland män som ökade. Det visar ny statistik som Socialstyrelsen publicerar i dag.

I snitt avled 875 personer per år 2012-2022 till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar.  Antalet dödsfall ökade under flera år på 2010-talet, men 2018 vände kurvan nedåt. Under pandemiåren 2020 och 2021 sågs lägre siffror, men förra året skedde i stället en uppgång till 860 dödsfall.

– I statistiken har vi inte analyserat orsaker men vi ser att siffrorna varit lägre, framförallt under pandemiåren, säger Daniel Svensson, utredare på Socialstyrelsen

Störst ökning 2022 ses för suiciddödsfall orsakade av läkemedels- eller narkotikaförgiftningar.

– Där är nivån den högsta sedan data om substanser började redovisas 2012. Framförallt har ökningen skett bland män, säger Daniel Svensson.

Det totala antalet suicid, bland både kvinnor och män, utgjorde under förra året ungefär en tredjedel av alla narkotika- och läkemedelsförgiftningar med dödlig utgång.

Cirka 43 procent av alla 860 dödsfall var olycksfallsförgiftningar, så kallade överdoser. Dessa dödsfall ökade något jämfört med 2021, från 356 till 370, men antalet låg lägre än 2020 och åren dessförinnan.

– Antalet överdoser ligger därmed kvar på en lägre nivå än åren före pandemin, säger Daniel Svensson.

Statistiken visar också att en mycket stor andel av de som avlidit till följd av läkemedels- eller narkotikaförgiftningar har haft kontakt med psykiatrin innan, vilket syns i form av psykiatriska diagnoser. Kategorin förstämningssyndrom, vilket bland annat inkluderar depression, fanns registrerad bland en tredjedel av suiciddödsfallen. Bland dem som dött av överdos var också tidigare missbruksdiagnoser mycket vanliga. Tidigare smärtdiagnoser var genomgående vanligare bland kvinnor.

Bland överdoser var opioider vanligt förekommande

Bland överdoser var opioider vanligt förekommande medan ångestdämpande och lugnande medel dominerade bland suiciddödsfallen. I cirka hälften av dödsfallen nämns fler än en substans på dödsorsaksintygen och i närmare 30 procent av fallen nämns tre eller flera. Många förgiftningar inkluderar både narkotikaklassade läkemedel och narkotika utan medicinsk användning.

Statistik om dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar 2022

Kontakt

Daniel Svensson
Telefon: 075-247 35 11