Pressträffarna med anledning av pandemin upphör

Publicerad:
De myndighetsgemensamma regelbundna pressträffarna som pågått under den nu två år långa coronapandemin upphör. Socialstyrelsens talespersoner kommer även fortsättningsvis att finnas tillgängliga för att svara på mediers frågor via myndighetens presstjänst.

Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har hållit pressträffar kontinuerligt sedan den 4 mars 2020 med anledning av covid-19-pandemin. Från och med nu upphör pressträffarna. Det innebär att det inte blir någon pressträff torsdagen den 10 mars 2022.

Lägesbilder uppdateras på webbplatsen

Nyheter om covid-19 kommer även fortsättningsvis att publiceras på Socialstyrelsens webbplats och talespersoner kommer att finnas tillgängliga för att ta hand om frågor rörande covid-19. Socialstyrelsen kommer också fortsätta att regelbundet uppdatera lägesbilder och statistik om covid-19, dock inte i samma omfattning som tidigare. Om behov uppstår kommer pressträffar åter att arrangeras med kort varsel.

– Pressträffarna har haft stor betydelse för många människor under den här perioden. Men i samband med att mediernas intresse för covid-19 inte längre är lika stort och att det därför inte finns behov av regelbundna pressträffar har Folkhälsomyndigheten, som arrangerat pressträffarna, beslutat att de ska upphöra från och med nu. Socialstyrelsen kommer även fortsättningsvis att ha hög tillgänglighet för frågor från journalister, säger Per Ek, enhetschef på Socialstyrelsen.

Närmare 200 pressträffar har hållits under pandemin

Totalt har 198 myndighetsgemensamma pressträffar arrangerats under pandemin. Den första hölls den 4 mars 2020 och den sista den 3 mars 2022. Inledningsvis hölls pressträffarna varje vardag för att sedan hållas tisdagar och torsdagar. Från och med den 20 maj 2021 har pressträffar hållits varje torsdag.

Kontakt

Presstjänsten
Telefon: 075-247 30 05