Se direktsänt seminarium om barn och unga med adhd och autism

Publicerad:
Onsdag den 30 november hålls ett frukostseminarium på Socialstyrelsen under titeln ”Barn och unga med adhd och autism – hur ger vi tillsammans rätt vård och stöd i tid?” Seminariet direktsänds på webben.

Enligt den senaste statistiken som Socialstyrelsen tar fram finns det minst en elev i varje skolklass som har adhd eller autism. 5–7 procent av alla barn och unga beräknas ha adhd och 1–2 procent autism. Oavsett diagnos kan konsekvenserna bli allvarliga om stödet för att klara vardagen inte finns eller fungerar. Uteblir stöd eller behandling kan det leda till ohälsosamma levnadsvanor, depression, relationsproblem, ”hemmasittande”, arbetslöshet, missbruk och beroende.

Nu finns nationella riktlinjer för adhd och autism

Utgångspunkten för samtalet på frukostseminariet är de första nationella riktlinjerna för vård och stöd vid adhd och autism som publicerades i oktober. De viktigaste rekommendationerna i riktlinjerna är; Ge rätt stöd och vård så tidigt som möjligt, även innan en eventuell diagnos. Gör individanpassade utredningar utifrån grundprinciper och av personer med rätt kompetens. Öka medvetenheten om grupper som idag inte upptäcks, som personer med annat förstaspråk än svenska, flickor och unga kvinnor.

Viktigt med stärkt samarbete

Frågor som kommer att ställas under seminariet är hur myndigheter, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan kan arbeta mer tillsammans för att förebygga de problem som kan uppkomma senare i livet, socialt, psykiskt och fysiskt. Men också hur ett förstärkt samarbete kan leda till att fler barn och unga kan få rätt vård och stöd i tid.

Direktsändningen från seminariet pågår mellan klockan 8.30-9.30.

Medverkar gör bland andra Socialstyrelsens avdelningschef Thomas Lindén, Gunilla Granholm, specialist i neuropsykologi, BUP Skåne, Madeleine Ardbo, sakkunnig i barn- och ungdomspsykiatri, Region Stockholm Gotland och Sofia von Malortie, gruppledare för Nationella riktlinjer vid Socialstyrelsen.

Här finns en länk till direktsändningen.

Kontakt

Presstjänsten
Telefon: 075-247 30 05