Socialstyrelsen tar fram strategi för välfärdsteknik

Publicerad:
Välfärdstekniken behöver bli tillgänglig för fler och bli mer inkluderande. Då kan den användas ännu mer för att öka trygghet och delaktighet för både äldre och personer med särskilda behov. För att stödja utvecklingen tar Socialstyrelsen fram en strategi för välfärdsteknik i dialog med flera av Sveriges främsta forskare på området.

Införandet av välfärdsteknik, som GPS-larm, planeringsverktyg, påminnelser, kameror och läkemedelsfördelare går snabbt. I årets uppföljning nyligen beskrev Socialstyrelsen hur tillgången till digitala verktyg och arbetssätt ökar överlag i landets kommuner men att den är ojämlikt fördelad. För att tekniken ska anpassas ännu bättre efter användarens behov, behövs både mer analys av erfarenheterna hittills, mer expertkunskap och mer styrning. Något som forskare efterlyst och även statskontoret i sin utvärdering av arbetet med att förverkliga den gemensamma visionen för e-hälsa 2025.

Men idag tar Socialstyrelsen nästa steg i arbetet med den nya strategin för välfärdsteknik och bjuder in till en dialog med forskarsamhället. Forskare från tio universitet träffar Socialstyrelsen och tio andra myndigheter samt Sveriges kommuner och regioner (SKR) för att dela aktuell forskning, identifiera kunskapsluckor och diskutera vilka fler stöd som behövs för införandet. Fler dialoger är planerade, bland annat med brukar- och patientföreningar.

– Välfärdstekniken är ett viktigt medel för att uppnå god och säker vård och omsorg. Den stödjer bland annat det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och delaktigheten. Kunskap utvecklas ständigt och därför är det viktigt att ha dialog med landets främsta forskare, säger Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen och fortsätter:

– Vi behöver i större utsträckning följa upp utifrån det perspektiv som handlar om den digitala teknikens effekt på god och säker vård och omsorg med likvärdig kvalitet. Även om vi lyckas göra vården och socialtjänsten mer tillgänglig når vi inte alltid de med störst behov. Vi behöver också arbeta för att uppnå digital delaktighet och minska utanförskapet, säger Olivia Wigzell.

Sarah Wamala Andersson, professor i hälso- och välfärdsteknik vid Mälardalens universitet är en av de forskare som deltar på dagens rundabordssamtal.

– Införande av hälso-och välfärdsteknik är komplext och kräver mer tvärvetenskaplig forskning i brett samarbete med akademi, offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle. Vår forskning visar bland annat att sex av tio kommuner har utryckt att de behöver stöd för bättre användning av välfärdsteknik på ett evidensbaserat sätt. Kommuner har svårt att göra detta på egen hand och behöver stöd nationellt och från forskare, säger Sarah Wamala Andersson.

Socialstyrelsens roll i arbetet:

Socialstyrelsen stödjer tillämpning av välfärdsteknik och digitalisering i hälso- och sjukvård och socialtjänst. Det handlar både om att stödja att det införs rätt och att det används enligt gällande regler. Välfärdstekniken behöver också införas utifrån de kriterier som ingår i God vård och omsorg: kunskapsbaserad, säker, individanpassad, effektiv, jämlik och tillgänglig. Myndigheten tar fram utbildningar, gör uppföljningar och analyser samt producerar stödmaterial när det gäller etiska och juridiska frågor.

Definition av välfärdsteknik:

Digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning (ur Socialstyrelsens termbank).

Kontakt

Olivia Wigzell
Telefon: 075-247 30 05