Två av tre kommuner och regioner ansökte om återhämtningsbonus – här är fördelningslistan

Publicerad:
Nu är det klart hur mycket landets kommuner och regioner får i återhämtningsbonus. Totalt betalar Socialstyrelsen i dagarna ut drygt 249 miljoner kronor.

Det var i våras som regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag till regioner och kommuner för insatser som bidrar till att främja ett hållbart arbetsliv för personal inom hälso- och sjukvårdsverksamhet samt socialtjänstverksamhet avseende omsorg om äldre personer, den så kallade återhämtningsbonusen.

Ansökningstiden pågick mellan den 29 juni och 10 september. Efter att myndigheten gått igenom ansökningarna är det nu klart att 190 av landets 290 kommuner får dela på 192,8 miljoner kronor medan 16 av de 21 regionerna får 56,4 miljoner. Av de 295 miljoner kronor som Socialstyrelsen fått av regeringen för återhämtningsbonusen har 249,2 miljoner kronor fördelats.

– I princip alla fick sina ansökta belopp beviljade då de uppfyllde förordningens krav, säger Fatima Vejsel, utredare på Socialstyrelsen.

Statsbidraget ska gå till kostnader för projekt som innebär att verksamheten prövar nya eller vidareutvecklar befintliga arbetsmetoder, arbetssätt eller arbetstidsmodeller för att långsiktigt stärka arbetsmiljön.

– Insatserna de ansökt om medel för har rört allt från nya sätt att planera scheman och e-learningplattformar för exempelvis arbetsrutiner till olika friskvårdsinsatser, berättar Fatima Vejsel,

Regeringens intention är att återhämtningsbonusen ska vara en flerårig insats. Socialstyrelsen kommer att utlysa statsbidrag för 2022 under förutsättning att riksdagen beviljar medel för detta.

Kontakt

Fatima Vejsel
Telefon: 075-247 46 95