Väntetiderna på akuten fortsätter att öka

Publicerad:
Ny statistik från Socialstyrelsen visar att vistelsetiden för de patienter som söker vård på akutmottagningar fortsätter att öka. Förra året varade hälften av alla akutbesök längre än 4 timmar och 17 minuter, men det är stora skillnader mellan olika regioner och olika patientgrupper.

Idag presenterar Socialstyrelsen Statistik om akutmottagningar, väntetider och besök 2022 och där framgår bland annat att:

  • De senaste två åren har den totala vistelsetiden för samtliga patienter på landets akutmottagningar ökat trots att besöken varit något färre än innan pandemin. Sammanlagt gjordes närmare 1,8 miljoner besök på landets akutmottagningar förra året, vilket är 6 procent färre än det årliga genomsnittliga antalet besök under åren 2016-2019.
  • Kvinnor hade längre vistelsetid än män oavsett åldersgrupp. Hälften av alla kvinnor i åldern 80 år och äldre vistades längre tid än 5 timmar och 1 minut när de besökte akuten förra året.
  • Även väntetiden till läkarbedömning har ökat sedan 2021. Under 2022 var medianväntetiden till en första bedömning av läkare 1 timme och 3 minuter för alla patienter, respektive 48 minuter för de patienter som senare blev inskrivna.
  • I regionerna Stockholm, Uppsala och Skåne var den totala vistelsetiden längst. Där översteg vistelsetiden vid hälften av besöken 5 timmar. Kalmar hade den kortaste totala vistelsetiden i landet, där var hälften av alla besök kortare än 3 timmar och 10 minuter.
  • I genomsnitt ledde cirka vart tredje besök på akuten till inskrivning på sjukhus.
  • ”Vi kan konstatera att vänte- och vistelsetider blir längre, trots att antalet besök fortfarande ligger under de nivåer som rådde innan pandemin. Det antyder att det är andra faktorer som ligger bakom de förlängda tiderna, exempelvis hur det akuta omhändertagandet är organiserat eller hur vårdplatstillgången ser ut”, säger Bruno Ziegler, sakkunnig på Socialstyrelsen.
Statistik om akutmottagningar, väntetider och besök 2022

Kontakt

Presstjänsten
Telefon: 075-247 30 05