DRG-koder och text

NordDRG är ett system för klassificering av vårdkontakter. Systemet består av cirka 1 900 grupper som gäller somatisk och psykiatrisk slutenvård och öppenvård samt primärvård.

NordDRG

NordDRG är ett sekundärt patientklassificeringssystem, till skillnad från primära klassificeringssystem, till exempel ICD-10. Med sekundära patient-klassificeringssystem menas system där man aggregerar enskilda patienters vårdhändelser i större grupper utifrån både medicinsk synvinkel och efter hur resurskrävande de är.

NordDRG är indelat i 27 kapitel som kallas MDC (Major Diagnostic Categories). Huvuddiagnosen bestämmer vilket MDC-kapitel DRG-grupperna ska tillhöra. Grupperna i NordDRG definieras genom kod och text. Koder och texter till både MDC och DRG finns under rubriken ”Kodtextfiler till NordDRG” nedan.

Dagsjukvård

DRG som av en expertpanel bedömts vara mer omfattande och/eller resurskrävande insatser än vad ett vanligt mottagningsbesök normalt kräver i den specialiserade öppenvården. Dagsjukvården är uppdelad på dagkirurgi, dagmedicin samt endoskopier.

Från och med 2018 års version finns informationen i den sedvanliga filen med DRG-texter till NordDRG (se ovan).

Mer hos oss

Kontakt

För NordDRG-frågor (sekundär klassificering)
Senast uppdaterad:
Publicerad: