Fråga om klassifikationer och koder

Har du en fråga eller vill skicka in ändringsförslag om ICD-10-SE, KVÅ, ICF, KSI och SOSNYK? Då har du kommit rätt.

Innan du ställer din fråga

Alla regioner har klassificeringskoordinatorer eller samordnare dit du som arbetar inom vården (exklusive kommunal hälso- och sjukvård) i första hand bör ställa din fråga som rör ICD-10-SE och KVÅ.

Läs mer om ICD-11

För frågor om DRG (diagnosrelaterade grupper), mejla DRG@socialstyrelsen.se

För frågor och information om vad som ska registreras och inrapporteras hänvisas till Socialstyrelsens hälsodataregister

Om du behöver bifoga en fil till frågan

  1. Ställ din fråga om ICD, KVÅ, ICF, KSI eller SOSNYK i frågeformuläret nedan.
  2. Mejla filen separat till klassif@socialstyrelsen.se. Använd texten du skrev i frågeformulärets rubrikfält som rubrik/ämne i mejlet. 

Personuppgifter och personuppgiftsansvar

När du skickar in en fråga till oss via frågeformuläret nedan kommer Socialstyrelsen att behandla de uppgifter som du lämnar för att kunna besvara din fråga. På Dina personuppgifter hos Socialstyrelsen kan du läsa mer om hur och varför Socialstyrelsen behandlar personuppgifter, samt vilka rättigheter du har. 

Offentlighetsprincipen 

Socialstyrelsen är en statlig myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

 

Under perioden 1 juli till och med 18 augusti kommer det att vara lite längre svarstider än vanligt med anledning av semestertider och minskad bemanning. Men vi försöker att besvara din fråga så fort som möjligt.

Ställ din fråga om klassifikationer och koder

Välj yrke
Välj verksamhet

Arbetsplats

Om du är personal inom vård och omsorg, ange även arbetsplats m.m. nedan.


Senast uppdaterad:
Publicerad: