Internationell klassifikation av sjukdomar (ICD-11)

Världshälsoorganisationen (WHO) har gett ut den 11:e revideringen av den internationella sjukdomsklassifikationen ICD.

Den 11:e revideringen av ICD

Den internationella klassifikationen av sjukdomar (ICD) är grunden för dödsorsaksstatistiken och statistiken över sjukdomar och andra hälsoproblem. Den 18 juni 2018, 28 år efter lanseringen av ICD-10, släppte WHO en första version av ICD-11 för att tillåta medlemsstaterna att börja planera. ICD-11 är tillskillnad från ICD-10 ett digitalt klassifikationssystem.

På WHO:s webbplats finns ICD-11 tillgänglig på engelska.

ICD-11 har uppdaterats och speglar viktiga framsteg inom vetenskap och medicin. Den här nya reviderade klassifikationen är helt elektronisk med nya funktioner och verktyg vilket bland annat gör det möjligt att beskriva dödsorsaker och hälsotillstånd mer detaljerat än tidigare. En övergripande ambition i denna revidering var att göra ICD lättare att använda.

Fortsatt arbete med ICD-11 och stödprodukter

Under de närmaste åren beräknas det inom WHO pågå fortsatt arbete med ICD 11 och olika stödprodukter, inklusive anvisningar för användning, innan klassifikationen är helt färdig att användas. WHO har tillgång till ett internationellt nätverk av experter och referensgrupper som ansvarar för arbetet.

Socialstyrelsen har påbörjat ett förberedande arbete inför ett svenskt införande av ICD-11

Socialstyrelsen planerar att börja översättningen av ICD-11 från engelska till svenska 2021. Vår uppskattning är att en översatt svensk version av ICD-11 finns publicerad 2024. Andra förberedelsearbeten kommer pågå parallellt. Det är ännu inte fastställt när införandet av ICD-11 i Sverige blir aktuellt.

 

Senast uppdaterad:
Publicerad: