Ladda ner filer för klassifikationer

Här kan du ladda ner aktuella versioner av Socialstyrelsens klassifikationer ICD-10-SE, KVÅ, ICF, KSI och yrkeskodverket SOSNYK, för användning i vård och omsorg. Filerna är framför allt tänkta att användas för import till olika digitala system, till exempel journalsystem och informationssystem.

För varje klassifikation finns en tabbseparerad textfil (.tsv) med hela klassifikationen inklusive de senast ändringarna, en tillhörande pdf-fil med information om textfilens innehåll samt även en Excelfil med enbart de senaste ändringarna. Längre ner på sidan finns en instruktion för hur du öppnar tsv-filer i Excel.

Varje klassifikation har flera filer för nerladdning. Filer som är unika för en klassifikation finns beskrivna under respektive klassifikation.

Följande typ av filer finns att ladda ner för samtliga klassifikationer:

 • tabbseparerad textfil (.tsv) med hela den aktuella klassifikationen
 • pdf-fil med information om textfilens innehåll
 • Excelfil med klassifikationens ändringar jämfört med föregående år.

Längre ner på sidan finns instruktioner för hur du öppnar tsv-filer i Excel, hur du anpassar innehållet i en Excelfil och hur du tar bort html-taggar från en Excelfil.

ICD-10-SE

Här finns filer att ladda ner för ICD-10-SE, giltiga från 2024-01-01.

Nyheter i 2024 års export av ICD-10-SE:

1. U-koder som kan tas i bruk på kort varsel (63 st) distribueras i en separat lista. U-koder gör det möjligt att på kort varsel implementera en ny kod i respektive system (som vid covid-19) och vi rekommenderar att de inkluderas som ”platshållare” i aktuellt journal- eller informationssystem.

2. Filen Hela klassifikationen ICD-10-SE har fått utökad information om varje kod med kolumner för ”giltig från”, ”ej huvuddiagnos” samt ”kodspecifikation” (läs beskrivning i tillhörande pdf-fil).

Historik ICD-10-SE 1997–2023

KVÅ – Klassifikation av vårdåtgärder

Fullständig information för varje klassifikation är strukturerad i två separata filer, en fil för KMÅ och en för KKÅ.

Information för båda klassifikationerna om koder på endast 5-ställig nivå finns samlad i en fil.

Klassifikation av medicinska åtgärder (KMÅ)

Klassifikation av kirurgiska åtgärder (KKÅ)

KVÅ (KKÅ- och KMÅ-koder på 5-ställig nivå)

ICF – Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa

KSI – Klassifikation av socialtjänstens insatser och aktiviteter

Yrkeskodverk (SOSNYK)

Öppna och spara tsv-filer i Excel

Det finns flera sätt att konvertera tsv-filer till Excelformat. Här beskriver vi ett alternativ:

 1. Spara tsv-filen i datorn.
 2. Öppna programmet Excel.
 3. Välj "Arkiv" och "Öppna".
 4. Bläddra i datorn för att hitta den sparade filen. Glöm inte att markera att du vill leta bland "Alla filer" (och inte enbart Excelfiler).
 5. När du har hittat din fil markerar du den och trycker sedan på "Öppna".
 6. Textimportguiden öppnar sig i följande tre steg:
  1. steg 1: Välj "Avgränsade fält" och ”Mina data innehåller rubriker”.
  2. steg 2: Välj "Tabb".
  3. steg 3: Välj "Text".
 7. Klicka på "Slutför" och filen öppnar sig som ett Excelblad och kan därefter sparas som Excelfil.

Anpassa innehållet i en Excelfil från hela klassifikationen till enbart koder på önskad nivå i hierarkin

Exempel för ICD-10-SE

Filtrera/anpassa filen för ICD-10-SE till koder på fyr- och femställig nivå (t.ex. A01.4 och A08.3W), samt till endast kod och kodtitel:

 1. På fliken Start i menyn under Sortera och filtrera väljer du filtrera. Du hittar även funktionen filtrera under fliken Data.
 2. I kolumn A (Kod) öppnar du menyn genom att klicka på pilen och går till Textfilter, välj Anpassat filter
 3. I fönstret för Anpassat filter väljer du i övre vänstra fältet ”är lika med”.
  I övre högra fältet skriver du frågetecken motsvarande antal tecken i den kodnivå du vill ha, i detta fall: ????? (fem frågetecken för exemplet A01.4 inklusive punkt).
  I mellanrummet ska ”eller” vara markerat.
  I nedra vänstra fältet väljer du ”är lika med”.
  I nedre högra fältet skriver du i detta fall: ?????? (sex frågetecken för exemplet A08.3W inklusive punkt).
  Välj OK.
 4. I kolumn C (Överordnad kod) öppnar du menyn genom att klicka på pilen. Scrolla ner i menyn som inleds med ”Markera allt” och bocka ur ”Tomma”.
  Välj OK. Notera att denna åtgärd gör att viss information om koden försvinner som information om exempel, innefattar m.m.
 5. Ta bort kolumner utöver kod och kodtitel som inte är aktuella för ditt behov.

Ta bort html-taggar i Excel-filer

I tsv-filerna finns html-taggar främst i beskrivningstexterna. För att ta bort html-taggar från en Excel-fil kan man göra följande:

 1. Markera kolumnen/kolumnerna med HTML taggar.
 2. Gå till funktionen Sök/Ersätt.
 3. I fältet sök: skriv <*>.
 4. I fältet ersätt: välj om du vill lämna tomt alternativt göra ett mellanslag.
 5. Tryck på ”ersätt alla”.

Mer hos oss

Senast uppdaterad:
Publicerad: