Testa det nya filformatet för klassifikationer som introduceras 2023

De tidigare kodtextfilerna kommer att distribueras i ett nytt format. Från och med november 2022 distribuerar vi 2023 års versioner av de hälsorelaterade klassifikationerna i det nya formatet. De är framför allt tänkta att användas för import till system där klassifikationerna används. Eftersom ni kan behöva anpassa filerna till era system uppmanar vi er att testa formatet redan nu. Återkoppla gärna era synpunkter och förslag på det nya formatet. Ju tidigare vi får återkoppling desto större chans har vi att förbättra formatet och innehållet inför 2023 års filleverans. För varje klassifikation följer en tabbseparerad textfil (.tsv) med aktuella koder för 2022, samt en tillhörande pdf-fil med information om textfilens innehåll.

Det nya filformatet kommer att bidra till

 • högre kvalitet på våra filleveranser
 • publicering i endast ett filformat
 • samlad information och struktur i en och samma fil för respektive klassifikation
 • att fullständig information om koden finns i filen (egenskaper som t.ex. beskrivning, exempel m.m.).

ICD-10-SE

Beskrivning av innehåll ICD-10-SE (pdf)

Klassifikationer för vårdåtgärder (KVÅ)

All information ligger nu strukturerad i två filer, en fil för KMÅ och en för KKÅ

Klassifikation för medicinska åtgärder (KMÅ)

Beskrivning av innehåll KMÅ (pdf)

Klassifikation för kirurgiska åtgärder (KKÅ)

Beskrivning av innehåll KKÅ (pdf)

ICF

Beskrivning av innehåll ICF (pdf)

KSI

Beskrivning av innehåll KSI (pdf)

Öppna och spara tsv-filer i Excel

Det finns flera sätt att konvertera tsv-filer till Excelformat. Här beskriver vi ett alternativ:

 1. Spara tsv-filen i datorn.
 2. Öppna programmet Excel.
 3. Välj "Arkiv" och "Öppna".
 4. Bläddra i datorn för att hitta den sparade filen. Glöm inte att markera att du vill leta bland "Alla filer" (och inte enbart Excelfiler)
 5. När du har hittat din fil markerar du den och trycker sedan på "Öppna".
 6. Textimportguiden öppnar sig i följande tre steg:
  1. Steg 1: Välj "Avgränsade fält"
  2. Steg 2: Välj "Tabb".
  3. Steg 3: Välj "Allmänt".
 1. Klicka på "Slutför" och filen öppnar sig som ett Excel-blad och kan därefter sparas som Excelfil.

Ta bort html-taggar

I filerna finns html-taggar främst i beskrivningstexterna. För att ta bort html-taggar från en Excelfil kan man göra följande:

 1. Markera kolumnen/kolumnerna med HTML taggar.
 2. Gå till funktionen Sök/Ersätt.
 3. I fältet sök: skriv <*>.
 4. I fältet ersätt: välj om du vill lämna tomt alternativt göra ett mellanslag.
 5. Tryck på ”ersätt alla”.

Låt oss veta hur det går

Vi är tacksamma för all återkoppling vi kan få och gärna så snart som möjligt. Då har vi möjlighet att göra eventuella justeringar, så att övergången till det nya filformatet för 2023 års versioner blir så smidig som möjlig.

Mejla feedback till klassif@socialstyrelsen.se

Senast uppdaterad:
Publicerad: