Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Här hittar du information om öppna data kring sjukskrivning, arbetsförmåga och försäkringsmedicin.

Det försäkringsmedicinska beslutsstödet innehåller diagnosspecifika rekommendationer om bedömning av arbetsförmåga och riktar sig främst till sjukskrivande läkare och handläggare på Försäkringskassan. Här erbjuds dessa som öppna data genom ett öppet REST-API.

Om datamängd

Utgivningsdatum
Uppdateras kontinuerligt

Språk
Svenska

Ingångssida
Försäkringsmedicinskt beslutstöd

Geografiskt område
Sverige

Villkor
CC0

Uppdateringsfrekvens
Kontinuerlig 

Tillhandahållande organisation
Socialstyrelsen

Publicerad: