Karttjänster

Socialstyrelsen arbetar tillsammans med flera svenska myndigheter för att göra offentliga geodata tillgängliga för användning via tjänster på internet. Här hittar du en kart- och nedladdningstjänst inom områdena dödsfall, sjukdomar och skador i slutenvård samt specialiserad öppenvård.

Socialstyrelsen har tagit fram visnings- och nedladdningstjänst som följd av EU-direktivet Inspire. Med Inspire vill EU bland annat möjliggöra gränsöverskridande analyser samt göra tjänsterna fria att användas av alla.

Våra geodata finns tillgängliga i karttjänsten och som nedladdningsbara filer. I geodataportalen (www.geodata.se/) samlas samtliga deltagande myndigheters geodata.

Format: WMS, GML

Om datamängd

Språk
Svenska

Ingångssida
https://geodata.socialstyrelsen.se/kartvisning/

Uppdateringsfrekvens
Årlig

Villkor
CC0

Tillhandahållande organisation
Socialstyrelsen

Kontakt

Mejla oss på
Publicerad: