Termbanken

Socialstyrelsens termbank innehåller begrepp som har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer. Innehållet har tagits fram i samarbete mellan terminologer och sakkunniga.

Datafilen innehåller en fullständig export av termbankens innehåll vid datumet för utgåvan.

Om datamängd

Språk
Svenska

Ingångssida
https://termbank.socialstyrelsen.se/

Beskrivning
Termer, definitioner, anmärkningar och metadata från Socialstyrelsens termbank.

Villkor
CC0

Format
XML (TBX)

Uppdateringsfrekvens
Minst två gånger per år

Område
Gemensam informationsstruktur

Tillhandahållande organisation
Socialstyrelsen

Villkor för vidareutnyttjande

När du citerar eller på annat sätt vidareutnyttjar termbankens innehåll, ange källa och version (se Läs mig – Socialstyrelsens termbank).

Nästa utgåva

Termbanken publicerar nya utgåvor när innehållet har uppdaterats, eller minst två gånger om året. För att få information om när en ny utgåva publiceras, prenumerera på Socialstyrelsens nyhetsbrev.

 

Socialstyrelsens termbank

Socialstyrelsens termbank innehåller begrepp för fackområdet vård och omsorg. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats i bred remiss till kommuner, regioner, myndigheter och andra organisationer.
Senast uppdaterad:
Publicerad: