Öppna jämförelser

Öppna jämförelser gör det möjligt att jämföra hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens kvalitet i hela Sverige med hjälp av indikatorer. Resultaten av jämförelserna ger insyn och kan användas för att följa upp, analysera och utveckla hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamheter på olika nivåer.

Om öppna jämförelser

Så kan öppna jämförelser användas

Öppna jämförelser finns inom områdena socialtjänst och hälso- och sjukvård. De riktar sig främst till tjänstemän och beslutsfattare i kommuner och regioner samt till politiker på olika nivåer.

Öppna jämförelser syftar till att

 • skapa öppenhet och ge förbättrad insyn i offentligt finansierad hälso- och sjukvård och socialtjänst
 • ge underlag för uppföljning, analys, förbättring och lärande i verksamheterna
 • initiera lokala, regionala och nationella analyser och diskussioner om verksamheternas kvalitet
 • ge underlag för styrning och ledning.

Jämförelserna redovisas främst per kommun, landsting, regioner eller län. För vissa områden finns även jämförelser per sjukhus och olika verksamheter eller verksamhetsnivåer.

Resultaten av öppna jämförelser behöver kompletteras med andra underlag

Öppna jämförelser ger inte en heltäckande bild av hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens kvalitet. Resultaten behöver därför kompletteras med andra underlag som är relevanta för verksamheten. De behöver också tolkas med hänsyn till regionala och lokala förutsättningar.

Kalendarium för öppna jämförelser

Här hittar du händelser inom öppna jämförelser. Observera att alla datum är preliminära.

Januari 2023

Gemensam enkätinsamling till öppna jämförelser socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård:

 • Start vecka 4: Enkät inom
  • ekonomiskt bistånd
  • missbruks- och beroendevård
  • motverka hemlöshet
  • social barn- och ungdomsvård
  • socialtjänstens krisberedskap
  • stöd till personer med funktionsnedsättning – LSS
  • stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning – socialpsykiatri
  • våld i nära relationer
  • äldreomsorg
  • kommunal hälso- och sjukvård

Februari 2023

Publicering:

 • Öppna jämförelser 2022 – Vård och omsorg för äldre

Mars 2023

Enkätinsamling:

 • Stänger vecka 10 – öppna jämförelser socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård
 • Start vecka 11 – individundersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
 • Start vecka 12 – enhetsundersökningen LSS, samt enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård

Kvalitetsgranskning:

 • Vecka 11–12 – kommunerna ges möjlighet att granska sina inskickade svar till öppna jämförelser socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

April 2023

Enkätinsamling:

 • Stänger vecka 17 – enhetsundersökningen LSS, samt enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård

Maj 2023

Enkätinsamling:

 • Stänger vecka 21 – individundersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 

Kvalitetsgranskning:

 • Vecka 19–20 – enheterna ges möjlighet att granska inskickade svar till enhetsundersökningen LSS
 • Vecka 21–22 – enheterna ges möjlighet att granska inskickade svar till enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård

Juni 2023

Publicering:

 • Vecka 25 (preliminärt) – öppna jämförelser socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

September 2023

Publicering:

 • Vecka 39 (preliminärt) – Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Oktober 2023

Publicering:

 • Vecka 40 (preliminärt) – enhetsundersökningen LSS, samt enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård
 • Vecka 44 (preliminärt) – Öppna jämförelser Äldreomsorg, ny modell som bland annat inkluderar Öppna jämförelser – Vård och omsorg för äldre
 • Vecka 44 (preliminärt) – Öppna jämförelser Social barn- och ungdomsvård, ny modell

November 2023

Publicering:

 • Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2023 – registerdata till och med år 2022
 • Öppna jämförelser av placerade barns utbildning och hälsa 2023 – registerdata till och med år 2022

Februari 2024

 • Ingen publicering av Öppna jämförelser – Vård och omsorg för äldre, se publicering oktober 2023
Senast uppdaterad:
Publicerad: