Historik om registret över ekonomiskt bistånd

Registret över ekonomiskt bistånd har funnits sedan 1985. Under åren har registret fortlöpande utvecklats för att öka kvaliteten och tillgodose nya behov.

Uppgifter som beskriver olika former av ekonomiskt bistånd har samlats in under lång tid. Historisk statistik finns bland annat tillgänglig på sidan om kommunernas fattigvård och finanser på Statistiska centralbyråns webbplats.

Statistikproduktionen har växlat mellan Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån, SCB. Från 1949 till 1962 var Socialstyrelsen ansvarig varefter SCB tog över ansvaret fram till och med 1993. I dag är Socialstyrelsen ansvarig myndighet och i våra publiceringar och statistikdatabas redovisas uppgifter från 1990 och framåt. I SCB:s statistikdatabas finns uppgifter från 1983 och framåt.

Under åren har Socialstyrelsen, i samarbete med kommuner, Sveriges Kommuner och Regioner och SCB, gjort justeringar av variabelinnehåll. Detta med anledning av förändrad uppgiftsinsamling efter lagändring eller på grund av regeringsuppdrag som gällt utökning av statistikuppgifter.

I årsrapporten finns en sammanställning som beskriver registrets utveckling samt förändringar och åtgärder som har genomförts för att fortlöpande öka kvaliteten och möta lagändringar. Den senaste rapporten finns under statistik om ekonomiskt bistånd.

Senast uppdaterad:
Publicerad: