Framställning och kvalitet inom läkemedelsregistret

Läkemedelsregistret innehåller alla läkemedel som hämtas ut mot recept samt alla förmånsberättigade förbrukningsartiklar och livsmedel som hämtats ut mot hjälpmedelskort och livsmedelsanvisningar på apotek.

Kvaliteten i läkemedelsregistret

Kvaliteten i läkemedelsregistret är generellt sett mycket god. Risken för mätfel är liten eftersom insamlingsprocessen i stort sett är automatiserad och baseras på administrativa system. E-hälsomyndigheten kvalitetskontrollerar försäljningsdata som apoteken levererar innan de förs in i registret, men fel och ofullständigheter kan inte helt undvikas.

Bortfallet i läkemedelsregistret är generellt sett mycket litet. Full förteckning av storlek på bortfall för alla variabler finner du i variabelförteckningen nedan.

Rekvisitionsläkemedel och läkemedel som säljs receptfritt för egenvård på apotek eller i dagligvaruhandeln registreras inte i läkemedelsregistret. Volym och kostnadsdata för hela den svenska läkemedelsmarknaden – inklusive receptfria läkemedel och rekvisitionsläkemedel – finns hos E-hälsomyndigheten.

För mer information om registrets framställning och kvalitet, se dokumentet nedan.

Ladda ner

Mer information

Senast uppdaterad:
Publicerad: