Statistik om ekonomiskt bistånd

Här hittar du statistik om ekonomiskt bistånd baserad på registret över ekonomiskt bistånd. Det är allt från korta fakta, rapporter och tabeller till statistikdatabas där du själv kan hämta statistik. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov.

Korta fakta

  • År 2023 fick omkring 146 000 hushåll ekonomiskt bistånd någon gång under året.
  • Drygt 10,4 miljarder kronor betalades ut till hushåll år 2023, vilket är en minskning med 3,5 procent jämfört med år 2022.
  • Antalet biståndsmottagare under 2023 var nästan 262 300, varav 86 700 kvinnor, 90 400 män och 85 200 barn.
  • Av det totala antalet vuxna biståndsmottagare var omkring 60 procent utrikes födda.

Källa: Statistik om ekonomiskt bistånd 2023

Statistikpublikationer

Ekonomiskt bistånd – årsstatistik är en årlig rapport. Den redovisar bland annat utbetalda belopp, antal biståndsmottagare och antal biståndshushåll. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik . Rapporten publiceras årligen i juni.

Statistik om ekonomiskt bistånd

Statistik om försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd är en årlig rapport. Den redovisar bland annat ändamålen med utbetalda belopp samt försörjningshinder för biståndsmottagare. Statistiken publiceras årligen i oktober.

Statistik om försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd

Månadsstatistik

Preliminär månadsstatistik  publiceras varje månad. Statistiken gör det möjligt att bland annat följa månatliga förändringar per län och kommun. Statistiken publiceras i slutet av varje månad.

Statistikdatabas för egna sammanställningar

I statistikdatabasen om ekonomiskt bistånd kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller. Det går att dela upp på bland annat ekonomiskt bistånd inklusive respektive exklusiv introduktionsersättning, antal barn och antal biståndshushåll.

Statistikdatabas ekonomiskt bistånd per år

Statistikdatabas ekonomiskt bistånd per månad

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov.

Beställa data för forskning

Här hittar du information om hur du gör för att beställa data från våra register för forskningsändamål . Registret skyddas av sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild prövning.

Källor till statistiken

Statistiken grundar sig på registret över ekonomiskt bistånd .

Det här ingår i statistiken

Statistiken redovisar antalet biståndsmottagare och biståndshushåll samt utbetalat ekonomiskt bistånd uppdelat efter olika bakgrundsfaktorer som kön, ålder, hushållstyp och kommun.

Statistikens kvalitet

Varje år gör vi en beskrivning av kvaliteten på statistiken som går att hitta på Statistiska centralbyråns webbsida om statistik över ekonomiskt bistånd .

Du hittar information för årsvisa jämförelser i den årliga statistikrapporten.

Jämförande statistik

Genom öppna jämförelser kan du jämföra kvaliteten på hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens olika verksamheter över hela Sverige. Jämförelserna redovisas per kommun eller region. För vissa områden finns även jämförelser per sjukhus eller verksamhet.

Senast uppdaterad:
Publicerad: