Publiceringskalender för statistik

Här hittar du en förteckning över Socialstyrelsens publiceringar av statistik 2022.

Vi publicerar både officiell statistik och annan statistik i vår databas. För officiell statistik finns särskilda kvalitetskrav om bland annat noggrannhet och jämförbarhet, som regleras i lag (2001:99) om den officiella statistiken.

All officiell statistik publiceras kl. 9.00.

Titel

Publiceras

Typ av statistik

Statistik om läkemedel 2022

2023-03-02

Därefter månatligen

Databas

Kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser september–december 2022

Senast sista vardagen i mars 2023

Databas

Annan statistik

Statistik om läkemedel 2022

2023-03-30

Faktablad, Excel

Officiell statistik

Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2022

2023-04-05

Faktablad, Excel

Officiell statistik

Statistik om multipla dödsorsaker

2023-04-13

Faktablad

Annan statistik

Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2022

2023-04-27

Faktablad, Excel

Officiell statistik

Statistik om aborter 2022

2023-05-04

Faktablad, Excel, databas

Annan statistik

Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser 2022

2023-05-22

Faktablad, Excel

Officiell statistik

Statistik om insatser till vuxna personer med missbruk och beroende 2022

2023-05-24

 

Faktablad, Excel, databas

Officiell statistik

Statistik om socialtjänstinsatser till personer med funktionsnedsättning 2022

2023-05-30

Faktablad, Excel

Officiell statistik

Statistik om ekonomiskt bistånd 2022

2023-06-14

 

Faktablad, Excel, databas

Officiell statistik

Statistik om dödsorsaker 2022

2023-06-15

Faktablad, Excel, databas

Officiell statistik

Statistik om skador och förgiftningar 2022

2023-06-19

Faktablad, Excel, databas

Officiell statistik

Statistik om sjukdomar behandlade i slutenvård 2022

2023-06-20

Faktablad, Excel, databas

Officiell statistik

Diagnoser i specialistvård 2022

2023-06-20

Databas

Annan statistik

Operationer i specialistvård 2022

2023-06-20

Databas

Annan statistik

Statistik om hjälpmedel 2022

2023-06-21

Faktablad, Excel

Annan statistik

Kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser januari–april 2023

Senast sista vardagen i juli 2023

Databas

Annan statistik

Statistik om tandhälsa 2022

2023-09-07

Faktablad, Excel, databas

Officiell statistik

Statistik om psykiatrisk tvångsvård 2022

2023-09-14

Databas

Annan statistik

Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 2022 samt arbetsmarknadsstatus 2021

2023-09-15

Faktablad, Excel, databas

Officiell statistik

Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor 2021

2023-09-19

Faktablad, Excel

Officiell statistik

Statistik om akutmottagningar, väntetider och besök 2022

2023-09-20

Faktablad, databas

 

Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga 2022

2023-09-21

Faktablad, Excel

Annan statistik

Statistik om amning 2021

2023-09-26

Faktablad, Excel, databas

Officiell statistik

Cancer i siffror 2022

Hösten 2023

Rapport

Annan statistik

Statistik om ekonomiskt bistånd – försörjningshinder och ändamål 2022

2023-10-04

Faktablad, Excel

Annan statistik

Statistik om bröstcancer

2023-10-26

Faktablad

Annan statistik

Statistik om stroke 2022

2023-11-20

Faktablad, Excel, databas

Officiell statistik

Statistik om dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar 2022

2023-11-23

Faktablad, Excel

Annan statistik

Statistik om hjärtinfarkter 2022

2023-11-29

Faktablad, Excel, databas

Officiell statistik

DRG i sluten vård 2023

2023-11-30

Databas

Annan statistik

Kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser maj–augusti 2023

Senast sista vardagen i november 2023

Databas

Annan statistik

Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn 2022

2023-12-05

Faktablad, Excel, databas

Officiell statistik

Statistik om nyupptäckta cancerfall 2022

2023-12-19

Faktablad, Excel, databas

Officiell statistik

Månadsstatistik, ekonomiskt bistånd

Månatligen (sista vardagen i varje månad), 1 månads eftersläpning

Databas

Annan statistik

Månadsstatistik, socialtjänstinsatser till äldre

Månatligen (senast sista vardagen i varje månad), 2 månaders eftersläpning

Databas

Annan statistik

Månadsstatistik, diagnoser i slutenvård och sprecialiserad öppenvård

Månatligen (senast sista vardagen i varje månad), 3 månaders eftersläpning

Databas

Annan statistik

Månadsstatistik, akutmottagningar, väntetider och besök

Månatligen (senast sista vardagen i varje månad), 3 månaders eftersläpning

Databas

Annan statistik

 

Senast uppdaterad:
Publicerad: