Publiceringskalender för statistik

Här hittar du en förteckning över Socialstyrelsens publiceringar av statistik 2022.

Vi publicerar både officiell statistik och annan statistik i vår databas. För officiell statistik finns särskilda kvalitetskrav om bland annat noggrannhet och jämförbarhet, som regleras i lag (2001:99) om den officiella statistiken.

All officiell statistik publiceras kl. 9.00.

Titel

Publiceras

Typ av statistik

Statistik om socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform 2021 2022-03-09 Faktablad, Excel
Officiell statistik
Statistik om läkemedel
2021

2022-02-28 
Månatligen
Databas
Annan statistik
Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser september–december 2021 Senast sista vardagen i mars 2022 Databas
Annan statistik
Statistik om läkemedel
2021

2022-04-05 Faktablad, Excel, 
Officiell statistik
Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2021 2022-04-07 Faktablad, Excel
Officiell statistik
Statistik om socialtjänstinsatser till personer med funktionsnedsättning 2021 2022-04-13 Faktablad, Excel
Officiell statistik
Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2021 2022-04-28 Faktablad, Excel
Officiell statistik
Statistik om insatser till vuxna personer med missbruk och beroende 2021 2022-05-24 Faktablad, Excel, databas
Officiell statistik  
Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser 2021 2022-05-31 Faktablad, Excel
Officiell statistik
Statistik om ekonomiskt bistånd 2021 2022-06-16 Faktablad, Excel, databas
Officiell statistik  
Statistik om sjukdomar behandlade i sluten vård 2021 2022-06-20 Faktablad, Excel, databas
Officiell statistik  
Statistik om diagnoser i specialistvård 2021

2022-06-20 Databas
Annan statistik
Statistik om operationer i specialistvård 2021 2022-06-20 Databas
Annan statistik
Statistik om aborter 2021 2022-06-21 Faktablad, Excel, databas
Annan statistik
Statistik om skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2021 2022-06-21 Faktablad, Excel, databas
Officiell statistik  
Statistik om dödsorsaker 2021 2022-06-22 Faktablad, Excel, databas
Officiell statistik  
Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser januari-april 2022 Senast sista vardagen i juli 2022 Databas
Annan statistik
Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 2021 samt arbetsmarknadsstatus 2020 2022-09-15 Faktablad, Excel, databas
Officiell statistik  
Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga 2021 2022-09-22 Faktablad, Excel
Annan statistik
Statistik om  tandhälsa 2021 2022-10-06 Faktablad, Excel
Officiell statistik
Statistik om akutmottagningar, väntetider och besök 2021 2022-10-18 Faktablad, databas
Annan statistik
Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor 2020 2022-10-27 Excel
Officiell statistik
Statistik om ekonomiskt bistånd - försörjningshinder och avslutsorsaker 2021 2022-10-28 Faktablad, Excel
Annan statistik
Statistik om psykiatrisk tvångsvård 2021 2022-11-02 Databas
Annan statistik
Statistik om amning 2020

2022-11-15 Excel, databas
Officiell statistik  
Statistik om stroke 2021

2022-11-23 Faktablad, Excel, databas
Officiell statistik  
Statistik om hjärtinfarkter 2021 2022-11-30 Faktablad, Excel, databas
Officiell statistik  
DRG i sluten vård 2021

2022-11-30 Databas
Annan statistik
Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser maj–augusti 2022 Senast sista vardagen i november 2022 Databas
Annan statistik
Statistik om hjälpmedel 2021 2022-12-01 Faktablad, excel
Annan statistik
Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn 2021 2022-12-06 Faktablad, Excel, databas Officiell statistik
Statistik om nyupptäckta cancerfall 2021 2022-12-20 Faktablad, Excel, databas
Officiell statistik  
Månadsstatisk, läkemedel Månatligen (senaste den 15:e varje månad), efterföljande månad. Databas
Annan statistik
Månadsstatistik, ekonomiskt bistånd Månatligen (sista vardagen i varje månad), 1 månads eftersläpning. Databas
Annan statistik
Månadsstatistik, socialtjänstinsatser till äldre Månatligen (senast sista vardagen i varje månad), 2 månaders eftersläpning Databas
Annan statistik

 

Senast uppdaterad:
Publicerad: