Publikationer om covid-19 och coronapandemin

Här hittar du analyser och statistik som handlar om covid-19 och coronapandemin som publicerades åren 2020-2023. Det kan vara allt från rapporter till faktablad och rutiner.

Publikationerna är uppdelade i olika ämnesområden.

Särskilt boende, hemtjänst, LSS, funktionshinder

Postcovid

Statistik om postcovid i primärvård och specialiserad vårdArtikelnummer: 2022-2-7778|Publicerad: 2022-02-24
Statistik om tillstånd efter covid-19Artikelnummer: 2021-4-7353|Publicerad: 2021-04-15
Sjukdomar med koppling till covid-19
Senast uppdaterad:
Publicerad: