Statistikdatabas

Socialstyrelsens statistikdatabas innehåller uppgifter om hälsa, vårdutnyttjande, socialtjänst och personal inom hälso- och sjukvården. Statistikdatabasen gör det möjligt att ta fram tabeller, diagram och kartor.

Uppgifterna i databasen är hämtade från våra hälsodataregister, socialtjänstregister, verksamhets- och personalregister samt andra officiella statistikkällor. Statistikdatabasen är uppdelad i olika ämnesområden.

Så använder du statistikdatabasen

I vår användarguide får du veta hur du kan söka i databasen och hur du kan presentera den statistik du tar fram.

Dessa områden finns i statistikdatabasen

De flesta av de områden som vi tar fram statistik om finns i statistikdatabasen. Statistik om ämnesområdet kan även finnas presenterad på andra sätt, till exempel i rapporter. På sidan Statistikämnen hittar du alla ämnen vi tar fram statistik om. Hittar du inte den statistik du vill ha kan du beställa statistik.

Mer information

Jämförelseverktyget – data för egna jämförelser

Med vårt jämförelseverktyg kan du hämta indikatordata för att jämföra kvaliteten på hälso- och sjukvårdens olika verksamheter i hela Sverige. Jämförelserna redovisas per region. För vissa områden finns även data per sjukhus. Jämförelserna ger insyn och kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom hälso- och sjukvårdens verksamheter.

Kontakt

Registerservice brevlåda
Senast uppdaterad:
Publicerad: